Sürdürülebilir Kalkınma
İnsanoğlu yaşam kalitesini yükseltmek, zenginlik ve refah içinde yaşamını sürdürmek amacıyla devam eden bir ekonomik kalkınma mücadelesi içerisindedir. Bu mücadelenin zenginlik ve refah yaratmasının yanı sıra, çevre ve ekosistemde bozulmaya yol açtığını ise özellikle yaşanan bazı çevre felaketleri ile birlikte ancak 20. yy gelindiğinde farkına varmıştır. Çevrenin korunması ve...
çevre
Çevre Birgün gazetesinde okuduğum bir madencilik haberi1, onu yazanın ne kadar müthiş bir teknik buluş (!) yapmış olduğunu gösteriyordu. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı "Altın aramada siyanür kullanılmaz" demiş; kendisini çevreci olarak gören gazeteci de hemen manşeti yapıştırmış: "Bakanın madendeki siyanürden haberi yok", diye. Cehalet Değilse Nedir? Ana muhalefet partisinin Genel Başkan...
Madencilik, Sürdürülebilirlik,sürdürülebilir madencilik
Madencilik endüstrisinin medeniyetin gelişimi ile doğrudan ilişkili olduğu ve günümüz de dahil çağlar boyu teknolojik evrimin ve insan yaşamının merkezinde olan temel ekonomik faaliyetlerden biri olduğu yadsınamaz bir gerçek. Madencilik endüstrisinden vazgeçme lüksüne sahip değiliz. Fakat, diğer yandan madencilik faaliyetleri yerine getirilirken çevrenin, insan sağlığının ve doğrudan maden çalışanlarının...
madencilik
Tarihsel olarak madencilik endüstrisi, insanlık tarihinin gelişim safhalarına paralel olarak zorlu koşulların karşılık bulduğu bir alan oldu ve genel olarak zamanla teknolojinin gelişmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve çevresel konularda duyarlıkların oluşması bir yana coğrafya, ülke ya da toplum ayırt etmeksizin ağır, zorlu ve yıpratıcı bir işkolu olarak algılanmaya devam...
Maden sahalarının rehabilitasyonu bir madenin kirlilik yaratmayacak ve ekonomik faaliyetleri destekleyecek ekosistem servisleri yaratacak biçimde duraylı arazi biçimine dönüşüm sürecidir7-8. Demirbugan (2019a) tarafından da vurgulandığı üzere rehabilitasyon madencilik çevriminin ayrılmaz bir parçasıdır. Madencilik faaliyeti sırasında yaratılan sermayenin sonraki kuşaklara transferi için bir mekanizma durumundadır. Sürdürülebilir kalkınma, dar anlamda refah...
Madencilik sektörü katma değeri en yüksek sektörlerin başında gelir. İşleyen madenlerin çokluğu ülke ekonomilerine önemli kazançlar sağlar. Öncelikle madenin çıktığı alana yakın yerler olmak üzere, en yakın kasabaya, bulunduğu şehre, bölgenin ve ülkenin ekonomik ve sosyal hayatına önemli katkıları olur. Ülkemiz çok önemli cevherleşme kuşakları üzerinde bulunmaktadır. İlkçağlardan beri bilinen...
Mıcır, çakıl ve kum tane boylarına göre sınıflandırılan ve agrega olarak da adlandırılan malzemelerdir. Bu malzemeler doğadan direk olarak elde edilebileceği gibi kırma işleminden geçirilerek de kullanılabilen organik olmayan malzemelerdir. Agregalar beton, hafif beton üretiminde, yol dolgusu ve kaplamasında, inşaat sıvasında kullanılmaktadır. En yaygın kullanım alanı ise beton üretimi...
Madencilikte gelişme ancak devletin uygun yatırım ortamını yaratması ile mümkün olabilir. Özellikle enerji hammaddeleri ve metal madenciliğinde dünya standartlarında büyük projelerin hayata geçirilebilmesi için çok büyük yatırım sermayelerine, aramadan üretime geçinceye kadar 10-15 yıl, hatta bazen çok daha uzun sürelere ve güvenilir yatırım ortamına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, maden arama...
Altında Ne Kadar Dışa Bağımlıyız? Türkiye, sosyal yapısı gereği dünyada altın ithalatında önemli bir oyuncu konumundadır. Ülkemizde yılda yaklaşık 1,3 milyon yeni doğum olmakta, 600 bin düğün, nişan ve sünnet töreni gerçekleştirilmektedir. Bilindiği gibi insanlarımız doğum, düğün, nişan, söz, sünnet vb. günlerinde hediye olarak genellikle altını tercih etmektedir. Ayrıca tasarruflarını...
Madencilik, büyük çaplı operasyonların gerçekleştirildiği küresel bir sektördür. Bu sektör, yüzbinlerce kişinin istihdam edildiği ve milyonlarca ton cevher ve kayanın her an işleme tabi tutulduğu, gece-gündüz ayırmaksızın üretimin gerçekleştirildiği operasyonları ifade eder. Günümüzde madencilik hemen hemen her lokasyonda, dünyanın her noktasında, insanoğlunun hammadde ihtiyacını karşılamak adına zorlu koşullarda yapılmaktadır....