Mevzuatlar

madenciliğin

Madenciliğin Yapıldığı Bölge Halkına Ne Kadar Pay Ayrılıyor?

Türkiye’de maden yatırımcısı, gerçekleştirdiği madencilik faaliyetleri esnasında her yıl, maden cevherlerinin ocak başı satış tutarının (maden gruplarına göre değişen oranlarda) %0,5-18,75’i arasında devlet hakkı...
Türkiye'de

Türkiye’de Madencilik Yapmak Maliyetli Mi?

Türkiye’de arazi kullanım bedellerinin yüksek olmasından kaynaklı sorunlar mevzuat değişikliklerinin de etkisiyle gün geçtikçe artmaktadır. Maden yatırımcıları maden işletme faaliyetlerine başlamadan önce, işletme ruhsatı...
Maden Ruhsatı

Her Maden Ruhsatı Maden Ocağı Demek Değildir!

3213 Sayılı Maden Kanunu’nda yapılan tanımlamaya göre Maden Ruhsatı madenlerin aranması ve işletilmesi için yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Genel Müdürlükçe (MAPEG) verilen...

Maden İşletme Faaliyetleri İzin Süreci

Toplumda yaygın şekilde düşünüldüğünün aksine madencilik yapmak için sadece maden ruhsatı alınarak hemen işe başlanamıyor. Üretim gerçekleştirebilmek için yürütülen izin süreçleri uzun yıllar sürebiliyor....

Rastgele İçerikler