Site Hakkında

MadenProfesyonelleri.com Türk ve Dünya maden endüstrisini en doğru ve bilimsel şekilde kamuoyuna anlatmayı görev edinen Türk Maden Profesyonelleri tarafından desteklenen ve Madencilik Türkiye Dergisi tarafından kurulup yönetilen bir bilgilendirme portalıdır.

Ülkemizde son yıllarda madencilik alanında artan olumsuz algı, yanlış bilinenler doğrultusunda gösterilen tepkiler ve halkımızın zaman zaman kötü niyetli kişilerce yönlendiriliyor oluşu neticesinde ekonomimizin lokomotifi madencilik alanında halkımızı bilimsel ve resmi veriler ışığında, en doğru ve sade şekilde madencilik hakkında bilgilendirmeyi amaçlayarak devreye aldığımız www.madenprofesyonelleri.com web sitemize www.madencilik.org adresi ile de ulaşılabilmektedir.

Sitemizde maden profesyonellerinin destekleriyle halkımızdaki olumsuz şekilde yer eden madencilik imajını değiştirebilmeye katkı sağlıyoruz. Madencilik hakkında teknik olmayan, özellikle çevre, doğa, halkla ilişkiler, kurumsal sosyal sorumluluk, iş güvenliği gibi konularda oluşturulan her türlü yazılı ve görsel materyal ile dünya standartlarında yürütülen madencilik faaliyetlerimizi halkımıza sunarak insanlarımızı çocuk, genç, yaşlı demeden düzenli şekilde bilgilendiriyoruz. Ayrıca maden yatırımcılarımızda da farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz.

Türk Maden Endüstrisi, maden profesyonellerine emanet…