Maden İşletme Faaliyetleri İzin Süreci

0
1218

Toplumda yaygın şekilde düşünüldüğünün aksine madencilik yapmak için sadece maden ruhsatı alınarak hemen işe başlanamıyor. Üretim gerçekleştirebilmek için yürütülen izin süreçleri uzun yıllar sürebiliyor. Bu süreçte maden ocağında herhangi bir faaliyet gösterilemiyor.

Madencilik faaliyetleri belirli izin ve kontrollerle gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Ülkemizde madencilikle ilgili izinler ilgili Bakanlıkların ve kurumların kendi kanunlarına, Maden Kanunu’na ve Yönetmelik hükümlerine göre verilir. Bu bakımdan, ilgili Bakanlıklar ve kurumlar izin sürecini değerlendirirken hem maden mevzuatını hem de kendi Yönetmelik hükümlerini göz önünde bulundurmak durumundadırlar.

Maden haklarının alınmasında önem sırasına göre işleyen mevzuat şöyledir:

  • – Maden Kanunu ve yönetmelikleri,
  • – Çevre Kanunu ve yönetmelikleri,
  • – Orman Kanunu ve yönetmelikleri,
  • – Mülkiyet konusunda ilgili mevzuat (Kamulaştırma Kanunu vd.),
  • – İmar Kanunu ve yönetmelikleri,
  • – 20 kadar izin belgesinin belirtildiği diğer mevzuat hükümleri.

Madencilik faaliyetlerinde izinler ve bu izinleri veren yetkili kurumlar aşağıda görülmektedir.

Alınacak İzin İzni Veren Makam
1 Maden İşletme Ruhsatı MAPEG
2 ÇED Olumlu Belgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
3 Maden İşletme İzni MAPEG
4 Atık Depolama İzni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
5 Ön Emisyon ve Emisyon İzinleri Sağlık Bakanlığı
6 Arazi Kullanım İzni Tarım İl Müdürlüğü
7 Arazi Kullanım İzni Arazi Sahibinden
8 Orman İzni Tarım ve Orman Bakanlığı
9 Yer Seçimi İzni MAPEG
10 Tesis İzni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
11 Mera Vasfının Kaldırılması Tarım ve Orman Bakanlığı
12 Kültür ve Turizm Bakanlığı Olumlu Görüşü Kültür ve Turizm Bakanlığı
13 İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Belediye ve İl Özel İdareleri
14 İşyeri Bildirimi SSK, Çalışma Bakanlığı, Vergi Dairesi
15 İmar İzni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Belediye
16 İnşaat İzni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Belediye
17 Elektrik Ruhsatı TEDAŞ
18 Su Ruhsatı DSİ veya Belediye
19 Patlayıcı Madde Depo İnşaat İzni İç İşleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
20 Patlayıcı Madde Alma ve Kullanma Ruhsatı İç İşleri Bakanlığı
21 Diğer İzinler Askeriye, DSİ, vd.

 

Tabloda görüldüğü üzere madenlerin yeryüzeyine çıkarılabilmesi için işletme ruhsatı alınması yetmemekte, bu ruhsatın alınmasının devamında üretimin gerçekleştirilebilmesi için işletme izni alınana kadar birçok ruhsat ve izin alınması gerekmektedir.

Madencilik Türkiye Dergisinin 88. Sayısından Alınmıştır.

Dr. Taşkın Deniz Yıldız
Maden Yüksek Mühendisi | Website

Yazara konuyla ilgili soru sormak isterseniz, hangi yazar için mesaj gönderdiğinizi belirterek lütfen [email protected] adresine mail atınız.