Toplumda yaygın şekilde düşünüldüğünün aksine madencilik yapmak için sadece maden ruhsatı alınarak hemen işe başlanamıyor. Üretim gerçekleştirebilmek için yürütülen izin süreçleri uzun yıllar sürebiliyor. Bu süreçte maden ocağında herhangi bir faaliyet gösterilemiyor. Madencilik faaliyetleri belirli izin ve kontrollerle gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Ülkemizde madencilikle ilgili izinler ilgili Bakanlıkların ve kurumların kendi kanunlarına,...