Pasinex Resources, Pınargözü Madeni İSG Uygulamaları

0
998

Pasinex Resources ve Akmetal madencilik ortaklığında kurulan Horzum Madencilik, Adana’nın Kozan ilçesinde Pınargözü Madeni’nde faaliyetlerini sürdürüyor. Pınargözü Madeni’nde, 4 yıl önce çinko ve kurşun üretimine başladığı günden bu yana hem uluslararası ve hem de ulusal işçi sağlığı ve güvenliği ve çevre politikaları uygulanıyor.

Konuyla ilgili olarak görüşünü aldığımız Pasinex Resources Ülke Müdürü Soner Koldaş, Pınargözü Madeni hakkında bilgiler verirken işletmelerindeki İSG uygulamalarından şu sözlerle bahsediyor: “Rol model bir maden olma yolunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Madenimizde, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının temin edilmesi, iş kazalarının tamamen önlenmesi öncelikli hedefimizdir. Bu konuda, çalışanlarımızı yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek, iş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kültürü oluşturarak, emniyetli ve verimli çalışma ortamı kazandırmak öncelikli hedefimizdir. Tüm İSG standartlarını eksiksiz olarak uygulamamız, madenimizin verimli çalışmasında ve üretim rakamlarımızın artmasında ayrıca yardımcı olmuştur. İSG standartları tam olarak uygulamadan, İSG kültürünü yerleştirmeden, çevreye saygılı olmadan hiçbir maden işletilmesi kazasız ve verimli çalışamaz. Bunun dışında madenciliği topluma daha iyi tanıtabilmek için de Kozan’daki ilköğretim okullarında ‘Madencilik Nedir?’ seminerleri vererek, sürdürülebilir bir madencilik modeli oluşturmak ve madenciliği sevdirmek için de çalışıyoruz. Pınargözü Madenimizin İSG başarısı üç temel ilkeyi işletmemizde uygulayarak yakalamıştır:

 • Toplumsal ilişkiler, teknik emniyet, iş sağlığı ve güvenliği, çevre politikalarına önem vermek ve uygulanmasını sağlamak.
 • Doğal çevrede bulunan toprak ve tüm canlılara (bitki, hayvan gibi) saygı göstermek, onlara zarar gelmemesi için gerekli girişimlerde bulunmak, rast gelen çevre kazalarını “Çevresel Etki Raporlama Formu”nu doldurarak gerekli yerlere iletmek.
 • Firmamızın uluslararası düzeyde bir işletmeye dönüşebilmesi için çalışanlar ve bulunduğu çevrede sevgi ve saygıya dayalı ilişkilerin geliştirilmesine yönelik davranış biçimleri geliştirerek elde edilen pozitif enerjiyi çevresine yaymak.

Pınargözü madenimizde kaza ve hasarları azaltmak için ‘Emniyetli çalışma ortamı ve sıfır kaza’ mottosunu kendimize adapte etmiş bulunmaktayız. Doğal olarak sıfır kaza veya hasar demek, hiç kaza olmayacak demek değildir. Burada önemli olan herkesin emniyetli bir şekilde çalışması için eksiksiz katılımını sağlamak ve mümkün olduğunca en fazla saatle kazasız ve hasarsız çalışmaktır. İşletmemizdeki tüm çalışma arkadaşlarımızı güvenli ve çevreye saygılı bir işyeri ortamı oluşturdukları için tebrik ediyorum.

İşletmemizde bunu başarmak için de 8 önemli aşama oluşturduk:

 • İSG vizyonu oluşturmak,
 • Sıfır kaza ile çalışmak için tüm paydaşların katılımını sağlamak,
 • Sorumluluk kültürünün oluşturulmasını sağlamak,
 • Sürekli iletişim (tüm hasar, yaralanma, kaza ve tüm ramakkalaların raporlanması) sisteminin oluşturulmasını sağlamak,
 • İSG kültürü oluşturmak, eski anlayışları yıkmak ve emniyetli-kaliteli çalışma ortamı sağlamak,
 • İşyerinde sürekli, mesleki ve sağlık konularında eğitim sağlamak,
 • Risklerin tespiti, analizi ve idaresi sisteminin oluşturulmasını sağlamak,
 • Her zaman kural, yönerge ve kanunlara uyumlu olarak çalışmayı sağlamak.

İSG tüm ’çalışanların sorumluluğudur‘ ve bu bağlamda işletmemizde İSG komitesi oluşturmuş olup tüm paydaşların katılımları ile aylık toplantılar yapılmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak bir diğer yaptığımız çalışma ise işletmedeki tüm mühendis, yönetim ekibi ve çalışanların kazaların ve yaralanmaların önlenmesi ve bu konuda alınacak tedbirler konusunda sorumlu yapılmasıdır. Bu şekilde İSG işletmemizde herkesin sorumluluğu mevcuttur.

Pınargözü madenimiz şu an 400’e yakın kişiye istihdam sağlamaktadır. Kozan’daki en büyük işverenin özellikle bir madencilik şirketi olması çok önemlidir. Bu konuda hassasiyetimiz ve sorumluluğumuz sadece bir işveren olmak değildir. Aynı zamanda herkesi madencilik konusunda şeffaf şekilde bilgilendirmek ve bulunduğumuz çevredeki halkı da eğitmek en önemli görevimizdir. İşletmemizdeki İSG personeli arkadaşlarımız madenciliği sevdirmek için de yeni ve çok güzel bir çalışma başlatmış bulunmaktadır. Pınargözü işletmemiz çevresindeki ve Kozan’daki tüm ilköğretim okulları, İSG personeli mühendis arkadaşlarımız tarafından ziyaret edilmekte olup, öğrencilere ‘Madencilik nedir? Nasıl Emniyetli Çalışılır?’ bilgilendirmesi ve ‘Madenlerin Aranması ve Çıkarılması’ ile ilgili eğitimler vermektedir.”

Pınargözü Maden Müdürü Levent Çil ise İSG konusunda başarıyı yakalamak için yapılanları şu sözlerle özetliyor: “Birlikte daha fazlasının yapılabileceği görüşünden hareketle takım çalışmasına önem vermekteyiz. Herkesin kendi sorumluluklarının bilincinde olmasını sağlıyoruz. Çözüm odaklı ve olaylardan ders çıkararak sürekli risk analiz ve toolbox toplantıları yapıyoruz. Sıfır tolerans felsefesini firma olarak adapte ettik. Uzman kadro yarattık ve yeni teknolojileri uygulamaktayız. Önlemeye dayalı risk yönetimi (Yaralanmaları, maddi hasarı, çevre zararını ve kaliteden sapmaları önlemek önceliğimizdir.) gibi temel değerlerimiz ve güçlü yönlerimizin oluşması hususunda gerekli adımlar attık ve atmaya da devam edeceğiz. “

Şirket, maden işletme alanları ve ilgili eklentilerinde Sağlık-Emniyet- Çevre (SEÇ) politikası uyguladığını belirtirken bu politikaları şu şekilde sıralıyor:

 • Makine ve ekipmanlar (Personel takip sistemi, tahlisiye ekipmanları, kapalı solunum seti, yer altı gaz ölçüm cihazları, anemometre vs.),
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, iş başı eğitimleri, toolbox eğitimleri,
 • Acil durum eğitimleri, tatbikatlar,
 • Tehlike ve risk değerlendirme prosedürü, acil durum planı ve yönetimi, iş izinleri, prosedür, yönetmelik ve talimatlar.

Ayrıca işletmenin İSG birimi, maden işletme alanları ve ilgili eklentilerinde sürekli olarak eğitim ve iyileştirme çalışmalarına katkıda bulunmaya devam etmektedir.

Kaynak