MİSGEP’ten Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi İçin 17,6 milyon Euro

0
1996

Genel hedefi sağlık, güvenlik ve iş barışının geliştirilmesiyle Türkiye iş gücü için insana yakışır işlerin yaratılması olarak açıklanan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, sözleşme makamı AÇSHB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi – MİSGEP” Projesi, 19 Mart 2018 tarihinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından onaylanmış olup, 21 Kasım 2019 tarihinde başladı.

Operasyon, Teknik Destek, Finansal Destek ve Rehberlik, Hibe Programı olmak üzere üç bileşenden oluşmakta ve proje bütçesi yaklaşık 17.6 Milyon Avro.

Operasyon ile özellikle madencilik sektöründe proaktif yaklaşıma dayalı iyileştirilmiş çalışma koşullarının desteklenmesi, toplumsal farkındalığın arttırılması ve tüm paydaşların konuyla ilgili bilgi seviyelerinin geliştirilmesi yoluyla daha iyi çalışma koşullarının oluşturulması amaçlanıyor.

“Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” Projesinin ana yararlanıcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, hedef gruplar ise çalışanlar, işverenler, iş güvenliği profesyonelleri, STK’lar, üniversitelerin ve mesleki ve teknik liselerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrenciler, mesleki ve teknik liselerin maden teknolojileri alanında çalışan branş öğretmenleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü çalışanları ve diğer ilgili paydaşlar olarak belirlendi.

Proje Bileşenleri

1) Teknik Yardım Bileşeni

Madencilik sektöründe ve toplumdaki İSG farkındalığının ve bilgisinin arttırılmasına yönelik faaliyetleri kapsayan bu bileşen altında maden çalışanlarına interaktif eğitimler ve sağlık gözetimleri; işveren eğitimleri; üniversite öğrencileri, meslek lisesi öğretmenleri, mühendis ve iş güvenliği uzmanları ile diğer ilgili paydaşlara eğitimler düzenlenecektir.

Bununla birlikte, güvenlik kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla çizgi filmler ve kamu spotu hazırlanacak ve çok tehlikeli sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği ana temasıyla bir fotoğraf yarışması düzenlenecektir. İSG mevzuatı ve uygulaması, maden çalışanları, mühendisler, öğrenciler, iş güvenliği uzmanları için faydalı verilerin yer alacağı akıllı cihazlarda kullanılabilecek bir dijital uygulama hazırlanacaktır.

Bu bileşen kapsamında ayrıca, maden sektöründe iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili havalandırma, tahkimat, kendiliğinden yanma, güvenli davranış, kömür tozu patlaması, maden gazları gibi konularda teknik rehberler hazırlanacaktır.

Ayrıca, bu bileşen kapsamında maden işyerlerine yönelik sendika üyesi olmanın İSG açısından öneminin yer alacağı sendikalaşma raporu, maden mühendisliği bölümlerinde mevcut İSG müfredatının değerlendirme raporu gibi raporlar hazırlanacaktır.

2) Finansal Destek ve Rehberlik Bileşeni

Finansal Destek ve Rehberlik Programı, işyerlerine İSG konusunda finansal destek ve teknik rehberlik verilmesini içermektedir. Bu kapsamda, 70 işyerine iş güvenliği profesyoneli görevlendirmesi ve öncelik bu 70 işyerinden olmak üzere toplamda 3000 adet tahlisiye (maden acil durum) eğitimi verilmesi konularında finansal destek verilecektir. Ayrıca, İSGİP kapsamında hazırlanan TS 13741- İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi – Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) için – Maden Sektörü Standardının bahse konu 70 işyerinden, belirlenen kriterlere göre seçilecek 15 işyerine entegrasyonu çalışmalarına katkı sağlanacaktır.

3) Hibe Bileşeni

Maden ve diğer çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi için STK, mesleki örgütler, meslek liseleri, üniversiteler, mesleki ve teknik liseler, vb. kurumlar tarafından hazırlanacak ve başvurulacak projeler için hibe desteği sağlanacaktır. Hibe bileşeninin süresi 18 ay olup proje başlangıcından 6 ay sonra başlaması planlanmaktadır. Bu kapsamda, yaklaşık 36 projenin desteklenmesi öngörülmektedir.

Konuyla ilgili tüm detaylar için proje web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

———–

İlişkili içerik: Kanada’nın Madencilik Sektöründeki İSG Uygulamalarına Yaklaşımı: “Vision Zero”