Ülkemiz Madenlerinden Kurtarma Ekipleri…

0
1624

Çayeli Bakır İşletmeleri Maden Kurtarma Ekibi ve Kurtarma İstasyonu, Çalışma Genel Müdürlüğü’nün 2195.53-5 sayılı yazısı ile onaylanarak 18 Aralık 1995 yılında resmi olarak kurulmuştur. Maden Kurtarma Ekibimiz, 35 kişiden oluşmaktadır ve Kanada Ontario Maden Kurtarma Eğitim Sistemi gereklilikleri ile eğitilerek sertifikalandırılmaktadır. Çayeli Bakır, Türkiye’nin kuzey doğusunda faaliyetlerini yürütmektedir ve etrafında çok fazla maden şirketi bulunmadığından acil durum müdahale kapasitesini, kendi kendine yetecek şekilde dizayn etmiştir.

Maden Kurtarma Ekibi, maden kazalarına olduğu kadar doğal afet ve endüstriyel kazalara müdahale konusunda da tecrübelidir.

Ekip, 2011 yılında yaşanan Van Erciş depreminden sonra arama ve kurtarma faaliyetlerine aktif bir şekilde katılmış ve uzun süren saatler sonrasında enkaz altından iki kişiyi canlı olarak kurtarabilmiştir.


Efemçukuru Altın Madeni, İzmir

2011 yılında kurulan Efemçukuru Altın Madeni Arama Kurtarma ekibi toplam 38 kişiden oluşmaktadır. Avustralya eğitim sistemine göre eğitimlerini tamamlayan ekip üyeleri “RII30709 – Certificate III in Mine Emergency Response and Rescue” düzeyinde eğitime sahiptir.

Ekip bünyesinde bulunan 3 uzman eğitmen ile yıl boyunca süren tazeleme eğitimleri ile bilgi ve becerilerini güncel tutan ekip Soma ve Ermenek maden kazaları başta olmak üzere ulusal ve bölgesel düzeyde birçok acil duruma müdahale etmiştir.


Balya Kurşun Çinko Madeni, Balıkesir

05.07.2011 yılında kurulan Esan Yeraltı Maden Arama Kurtarma Ekibi, toplam 54 ekip üyesinden oluşmaktadır. Tüm üyeleri Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye eğitmenleri tarafından verilen eğitimlere katılarak tahlisiyeci kimliği almıştır. Arama kurtarma ve kazalara müdahale konusunda tecrübeli olan ekip 6 aylık periyodlarla düzenli olarak tekamül eğitimleri yapmaktadır.

Esan Maden Arama Kurtarma Ekibi; her yıl yetkinliklerini daha da arttıracak eğitimlerle gelişmektedir.


Ovacık Altın Madeni, İzmir

İlk olarak 2002 yılında temelleri atılan Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Ovacık Altın Madeni Maden Arama ve Kurtarma Ekibinin ardından kurulan yeni işletmelerle birlikte sırasıyla Gümüşhane / Mastra, Eskişehir / Kaymaz, İzmir / Çukuralan ve Kayseri / Himmetdede Altın Madeni Arama Kurtarma Ekipleriyle birlikte 58 yeraltı arama kurtarma yetkinliğine sahip, 84 yerüstü arama kurtarma yetkinliğine sahip olmak üzere 4 il 5 lokasyonda toplam 142 Maden Arama Kurtarma personeliyle olası bir acil durumda göreve hazır bulunmaktadır.

Garp Linyitleri İşletmesi, Kütahya

TKİ Kurumu Tunçbilek Kurtarma İstasyonu 1948 yılında kurulmuştur. Kurtarma istasyonu, Tunçbilek havzası ve ülke içinde bulunan maden işletmelerine hizmet vermektedir.

Kurtarma istasyonunda yetişen tahlisiyeciler ülke içinde meydana gelen kazalarda kurtarma çalışmalarına katılmaktadır.

Halen Ömerler Yeraltı Ocak sahasında bulunan Kurtarma İstasyonunda 73 tahlisiyeci görev almaktadır. Tahlisiyecilere, Kurumun deneyimli eğitmenlerince, eğitim verilmektedir.