Türkiye altın madenciliği sektöründe EBRD (Avrupa Kalkınma Bankası) gerçeklikleri çerçevesindeki ilk toplu iş sözleşmesi Maden-İş Sendikası ve Tümad Madencilik AŞ arasında imzalandı. Maden-İş ile 2018'in başlarında başlatılan çalışmaların sonucunda iki kuruluş anlaşmaya vararak sözleşme imzaladı. Yaklaşık 200 madenciyi ilgilendiren ve 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan 2 yıllık bir dönem süresince...
Ernst&Young şirketinin 2016- 2017 yılları itibarıyla madencilik ve metal sektörünün karşı karşıya kaldığı en büyük 10 ticari riski irdelediği raporunda*, madencilik faaliyetlerinin toplum tarafından onaylanması meselesi, diğer bir deyişle “sosyal onay”, dördüncü sırada yer alıyor. İlgili raporda, son dokuz yılın risk profili değerlendirildiğinde “sosyal onay” riskinin ilk beşteki yerini...
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci bir faaliyetin çevre ve sosyal çevre üzerindeki potansiyel etkilerinin belirlenmesini ve bu etkilerin olası sonuçlarının ortaya konmasını amaçlar. Çalışma dahilinde olumlu etkilerin güçlendirilmesi, olumsuz etkilerin ise kabul edilebilir şekilde en aza indirgenmesi veya mümkünse bertaraf edilmesi için yöntemler belirlenir. Türkiye’de yürütülmekte olan ÇED çalışmalarında,...
Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından Haziran 2015'te, “The Social and Economic Impacts of Gold Mining” adıyla bir rapor yayımlandı. Raporda genel olarak altın madenciliğinin sosyal ve ekonomik etkileri aktarılmaktadır. Ülkemizde olduğu gibi bütün dünyada, altın madenciliğinin sosyal ve ekonomik etkilerini anlamak ve doğru değerlendirmek önemli bir konudur. Altın madenciliğinin olası...