MJD Kadın Komisyonu Proje Çalışmaları

0
1310

Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda Maden Jeologları Derneği çatısı altında kadın komisyonu kuruldu. Azımsanmayacak sayıdaki kadın maden jeoloğunun sesi olan topluluk kısa sürede iki de proje üstlendi.

Bunlardan birincisi; Avrupa Birliği Hibe Programı kapsamında ”Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı (EuropeAid/167108/ID/ ACT/TR)” olup, programın özel hedefi “Geleceğin insana yakışır işleri kapsamında ve cinsiyet eşitliği odaklı olarak mevcut ve potansiyel iş gücünün istihdamının ve istihdam edilebilirliğinin desteklenmesi” olarak açıklandı. Programın hedef kitlesi olarak, işsizler, işverenler, çalışanlar ve öğrenciler gösterildi. Maden Jeologları Derneği Yönetim Kurulu; maden jeolojisi alanında çalışan/ okuyan en az %50’si kadın olan jeoloji mühendisi ve jeoloji mühendisliği öğrencilerine uluslararası düzeyde yetkinlik eğitimi verilmesini amaçlayan bir teklifle programa müracaat etme kararı alarak 27 Ocak tarihinde müracaatını gerçekleştirdi.

Kamu, üniversiteler ve özel sektörün de iş birliği içinde olacağı bu projenin detayları şu an paylaşılamıyor ancak projenin MJD tarafından kazanıldığı netleşirse Madencilik Türkiye Dergisi’nin sonraki sayılarında daha detaylı açıklamalar yer alacak. için bizler çok heyecanlıyız ve umarım sonuçlarını hep beraber keyifle izleme şansımız olur.

İkinci proje ise ENGIE. ENGIE Projesi bir EFG (European Federation of Geologists) projesi. 26 kurumun iş birliği ile uygulanacak. Bu projede üç üniversite (Miskolc Üniversitesi, Luleå Teknoloji Üniversitesi ve Zagreb Üniversitesi), iki araştırma merkezi (İtalyan Ulusal Araştırma Konseyi ve La Palma Araştırma Merkezi) ve EFG (Avrupa Jeologlar Federasyonu) katılım sağlayacak. Türkiye’de bu projeyi yönetecek dernek ise Maden Jeologları Derneği.

Yer bilimlerindeki, özellikle maden arama ve çıkarma sektörlerindeki cinsiyet modeli kesinlikle dengesizdir. Son yıllarda özellikle madencilik sektöründe sıkıntılar yaşanmakta, maalesef artık öğrenciler jeoloji mühendisliği bölümünü tercih etmemekte ve bölümler yavaş yavaş kapanmaktadır. Madencilik Sektörü’nün yeniden hayat bulması ve canlanması için “ENGIE – Kızları Yerbilimleri ve Mühendisliğe Teşvik Etmek” projesi, kariyer kararlarının tam da bu yaş aralığında alınmasından dolayı ortaokul kız öğrencilerine odaklanılacak.

Proje 21 ülkede tam zamanlı olarak 1 Ocak 2020’de başlamış olup, üç yıl sürecek. 13-18 yaş arası kızların, jeoloji mühendisliği disiplinlerini incelemeye yönelik ilgisini çekmeyi amaçlayan ve cinsiyet dengesini artıracak çalışmalar yürütülecek. Bu yaş grubundaki kız çocuklarının ve genç kızların jeolojiye olan ilgilerini anlamak ve farkındalık kazandırmak için ankete katılmalarını sağlanacak. Toplam olarak 200 Öğrenci ve 20 Coğrafya Öğretmeni’nin bu anketi cevaplaması hedef alınıyor.

Projenin uygulanması sırasında, farkındalık yaratma stratejisi geliştirilecek ve bir dizi somut eylemin gerçekleştirilmesi için uluslararası bir paydaş işbirliği ağı kurulacak. Bu eylemler arasında aile bilimleri etkinlikleri, açık hava programları, okul bilimsel kulüpleri, maden ziyaretleri, mentorluk programları, uluslararası öğrenci konferansları, yayın ve ödüllendirme fırsatları yer alıyor.