Ne? (Madencilik Nedir?)

0
2628

Yerkabuğunun bazı bölgelerinde, çeşitli iç (jeolojik) etkenler nedeni ile minerallerin yoğunlaşması (zenginleşmesi) neticesinde maden yatakları oluşur. Maden yataklarını aranması, keşfedilmesi, üretilerek ekonomiye kazandırılması işlemlerinin bütünü madencilik olarak adlandırılır.

Metalik madenlerin, endüstriyel hammaddelerin, kömür gibi enerji hammaddelerinin üretimi ile mermercilik, taş ocakçılığı madencilik iş kolunun alt dallarıdır.

“Madencilik insanlık için yapılır…”