Madencilik insanoğlunun gelişimi için yapılmak zorundadır. Günlük yaşamımızda kullandığımız tüm elektronik cihazlar, eşyalar, araç ve gereçler metallerden, endüstriyel hammaddelerden yani madenlerden üretilir. Madenlerin kullanılmadığı bir dünyada herhangi bir insanın sıradan bir şekilde bile yaşaması mümkün olmayacaktır çünkü sıradan bir insanın bile günlük yaşantısında kullandığı cep telefonu, araba, toplu taşıma araçları,...
Madenler bulundukları yerlerden taşınamazlar. Bu yüzden de keşfedildikleri ve bulundukları yerde üretilerek ekonomiye kazandırılmak zorundadırlar. Madencilik doğası gereği madenin bulunduğu yerde yapılır. Bu yüzden de diğer endüstri iş kolları gibi tesisleri sanayi bölgelerine yapamazsınız. Bu yüzden de madencilik diğer tüm endüstri iş kollarından ayrılır ve süreçler çok daha zorlu hale...
Yerkabuğunun bazı bölgelerinde, çeşitli iç (jeolojik) etkenler nedeni ile minerallerin yoğunlaşması (zenginleşmesi) neticesinde maden yatakları oluşur. Maden yataklarını aranması, keşfedilmesi, üretilerek ekonomiye kazandırılması işlemlerinin bütünü madencilik olarak adlandırılır. Metalik madenlerin, endüstriyel hammaddelerin, kömür gibi enerji hammaddelerinin üretimi ile mermercilik, taş ocakçılığı madencilik iş kolunun alt dallarıdır. "Madencilik insanlık için yapılır..."