Erzincan, İliç'te bulunan Çöpler Madeni'nde yıllardır gerçekleştirilen üretim faaliyetleri esnasında sahada yürütülen biyoçeşitlilik çalışmalarını kapsamında yeni bir yerel endemik tür bitki keşfedildiği açıklandı. Anagold Madencilik daha önce yayınladığı sürdürülebilirlik raporunda Çöpler Madeni ve ilgili projelerde çeşitli üniversitelerden uzmanların yardımı ile Biyoçeşitlilik Eylem Planı’na uygun şekilde 3 aylık periyotlarla biyoçeşitlilik gözlem...
Avrupa ülkelerindeki araştırmacılar arasındaki işbirliğini geliştirmek için uygulanan bir program olan COST (European Cooperation in Science and Technology) programının “Green Chemical Engineering Network Towards Upscaling Sustainable Processes-GREENERING (CA18224)” adlı aksiyonuna yönetim komitesi üyesi olarak atanan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Maden Mühendisliği Bölümü Cevher-Kömür Hazırlama ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim...
Türkçe “Madencilik ve Çevre” kelimeleri ile internette bir arama yapıldığında, bu temanın işlendiği onlarca bilimsel/teknolojik makaleye, yüzlerce bilimsel çelişkiler içeren görüşler ve binlerce de birbirinden alıntılı sosyo-politik içerikli medyatik haber ve birbiri ile çelişen görüşlere ulaşıldığı ve toplumda madencilik faaliyetleri için olumsuz bir algının bulunduğu görülecektir. Teknolojik olmaktan çok...
Havran-Tepeoba Mahallesi'nde 2010 yılında faaliyete başlayan Özdoğu İnşaat, ekonomik rezervi tüketilen bakır madeni sahasında çalışmalarını sonlandırdı. Rehabilitasyon işlemlerini 5 yıl içinde tamamlayacak olan firma daha sonra sahayı Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edecek. Firmadan yapılan açıklamada, “Buradaki faaliyetler sonlandı. Alanda iki adet havuz bulunmaktadır. Bir tanesi madencilik faaliyetlerinde kullanılmamıştır....
Ülkemiz, maden kaynakları bakımından çeşitliliğe sahip olup, dünya çapında da önemli rezervlerimiz vardır. Ancak, sahip olduğumuz yer altı serveti potansiyelimize göre üretimimizin çok yüksek düzeylerde olduğunu söylememiz mümkün değildir. Madenciliğin Gayrisafi Millî Hasıla’daki payı ABD’de %4,2, Kanada’da %7,5, Avustralya’da %8,7 iken, ülkemizde bu oran %0,9 gibi son derece düşük bir...
Copyright by Rio Tinto
Maden arama, toplumların var olan yaşamlarını sürdürmeleri ve daha iyi bir yaşam düzeyine erişmeleri için sanayinin gereksinim duyduğu hammaddeleri doğal kaynaklardan temin eden birincil sanayi etkinliği olan madenciliğin ilk adımıdır. Üretilen maden cevherleri, sonuçta, toplumlara bir ekonomik değer ile sosyal açıdan doğrudan ve dolaylı iş sahaları yaratmaktadır. Ayrıca, elde...
Amasya Suluova’da faaliyetini sürdüren Eski Çeltek Kömür İşletmeleri maden sahasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla, “Bir Enerji Bir Nefes Projesi” kapsamında fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Kömür çıkarma işlemi sırasında oluşan atık malzemenin depolandığı pasa döküm sahasında oluşturulan ağaçlandırılma alanı için düzenlenen fidan dikim programına Bakan Dönmez'in yanı...