İzmir Bergama Ovacık Altın Madeni

0
1885

2005 yılından beri işletilen ve halen madencilik faaliyetleri süren madende, genel prensipleri belirlenen rehabilitasyon kavramı içerisinde çalışmalar sürdürülmektedir. Sahada madencilik çalışmaları ile eş zamanlı olarak pasa ve açık ocak seddelerinde fıstık çamı ve zeytin fidanları dikilmiş ve bu ağaçlardan ürün alınmaya başlanmıştır. Bu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde sadece kültür bitkilerinden ürün alınmakla kalınmamış, bu bölgelere doğal bitki örtüsünün gelmesi sağlanmıştır.

Sürdürülen bu çalışmalar madencilik çalışmaları esnasında rehabilitasyon çalışmalarına başlanabileceğinin en güzel örnekleridir. Bu çalışmalar kapama döneminde yapılacak çalışmaların süresini oldukça kısaltmaktadır.

Madencilik, toprağın geçici bir süre için kullanımına yönelik bir süreçtir. Madencilik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği araziler, uygulanacak doğaya yeniden kazandırma işlemleri sonucunda yeniden tarım ve besicilik için de kullanılabilir duruma getirilir. Bu durumun en doğru örneklerini Ovacık Altın Madeni’nde görmek mümkündür.