MAPEG, Uluslararası Siyanür Yönetim Kodunun Kullanılmasını Önemsediklerini Duyurdu

0
653

Üretimde siyanür kullanan maden şirketlerine yönelik Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü (MAPEG) Cevat Genç imzalı olarak yapılan bilgilendirmede; ülkemizde altın ve gümüş madenciliğinde zenginleştirme faaliyetlerinde belirli bir program çerçevesinde kullanılan, uluslararası güvenilirliği ispatlanmış, çevre unsurlarını gözeten ve çevre sağlığını misyon olarak belirlemiş kuruluşlar tarafından denetlemesinin yapılması amacıyla, “Uluslararası Siyanür Yönetim Kodu”nun kullanılıyor olmasının MAPEG tarafından önemsendiği ve siyanür ile zenginleştirme faaliyetlerinde bulunan madenlerdeki değerlendirmelerde bu hususunda dikkate alınacağı açıklandı.

Genç, gerçekleştirdiği bilgilendirmede; maden kaynaklarının milli menfaatlere uygun olarak aranması, işletilmesi, geliştirilmesi, üretilmesi, kaynakların ülke yararına kullanılmasının sağlanması, temel ilke ve politikaların belirlenmesine yönelik çalışmalar ile bilimsel, teknik ve idari çalışmaların yapılması, düzenlenmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesi, yürütülen madencilik faaliyetlerinin, güvenli bir şekilde, çevre ve kaynak koruma ilkesine uygun olarak sürdürülmesi için ilgili kuruluşlar ile koordinasyonun sağlanmasının MAPEG’in asli görevi olduğunu belirtirken madencilik faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında ekolojik dengenin de korunması amacı ile çağımızın gerektirdiği tüm teknolojik gelişmelerin yakından takibinin yapılması, tabii kaynakların verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirilmesinin ülke refahına en yüksek katkıyı sağlayacağını aktardı.

Üretilen madenin zenginleştirilmesi esnasında kullanılan siyanürden kaynaklı olarak kamuoyuna yansıyan yanlış bilgiler nedeniyle altın ve gümüş madenciliğinin olumsuz etkilendiğine vurgu yapan Genç, altın ve gümüş madenciliğinde siyanür kullanımına ilişkin yöntem ve standartların belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Uluslararası Metal ve Çevre Konseyi (ICME) himayelerinde, Mayıs 2000 tarihinde, siyanür üreticileri, uluslararası finans kuruluşları, altın madenciliği sektör temsilcileri, yasal düzenleme organları ve çevre hukuk bürolarının katılımı ile Uluslararası Siyanür Yönetim Enstitüsü (ICMI) kurularak “Altın Üretiminde Siyanürün Üretimi, Taşınması ve Kullanımı İçin Uluslararası Siyanür Yönetim Kodu” oluşturulduğunu da aktaran Genç, 2017 yılında “Uluslararası Siyanür Yönetim Kodu”nun kapsamının genişletildiğini ve gümüş madenleri için de standartlar belirlendiğinin altını çizdi.

ICMI’nin başlıca sorumluluklarının “Uluslararası Siyanür Yönetim Kodunu” (ICMC) yönetmek, siyanür kodunun benimsenmesini ve uygulanmasını teşvik etmek, uygulamasını değerlendirmek, sertifikasyon sürecini yönetmek ve siyanür için güvenli yönetim uygulamaları hakkında bilgi sağlamak olduğunu ifade eden Genç, “Uluslararası Siyanür Yönetim Kodu”nun uygulanmasında kullanılan ilke ve standartların, madencilik sektöründe kullanılacak olan siyanürün üretiminin, tedarik edilmesinin, taşınmasının, maden zenginleştirme faaliyetlerinde kullanımının ve siyanürün bertaraf edilmesi aşamalarını içermekte olduğunu, bu aşamalardaki her türlü iş gücü kabiliyetinin eğitiminin, iş güvenliği şartlarının ve çevresel hassasiyetin sağlanmasının amaçlandığını aktardı.