Maden Hayattır

MADENCİLİK İÇİN 5N1K

Ne?

Madencilik nedir? Madencilik yer kabuğunda bulunan madenlerin bulunması ve işletilmesi işlerinin bütünüdür.

Nerede?

Madencilik nerede yapılır? Madencilik, madenlerin bulunduğu/keşfedildiği yerde yapılmak zorundadır.

Neden?

Madencilik neden yapılır? İnsanlık doğası gereği sürekli gelişmek ve daha refah içerisinde yaşamak istemektedir.

Nasıl?

Madencilik nasıl yapılır? Bilimsel araştırmalar ile keşfedilen maden yatakları insanoğlunun geliştirdiği çeşitli yöntemlerle işletilir.

Ne Zaman?

Madencilik ne zaman yapılır? Madencilik faaliyetleri insanoğlu geliştiği ve tükettiği sürece yapılmak durumundadır.

Kim?

Madencilik kim tarafından yapılır? Madencilik devlet şirketleri ve/veya özel sektör şirketleri eliyle yapılır.

Maden Profesyonelleri

Madencilikle ilgili daha detaylı bilgi edinmek mi istiyorsunuz? Lütfen "Maden Profesyonelleri" bölümünü ziyaret ediniz.

Madencilik Hakkında Yanlış Bilinenler

"Madenlerimizi üretmemize izin verilmiyor!", "Siyanürle maden arıyorlar!", gibi yanlış bilinen konulara açıklık getiriyoruz.

Örnek Çalışmalar

Doğaya Yeniden Kazandırma

Ekonomiye Yeniden Kazandırma

İyi Uygulama Örnekleri

İnfografiklerle Madencilik

haftanın fotoğrafı

Efemçukuru Altın Madeni Gece Görünümü

Videolar