Siyanürlü atıklar arıtılmadan havuzlarda/barajlarda depolanıyor

0
198

Siyanürlü atıklar atık depolama tesisine gönderilmeden önce eğer gerekiyorsa dünyada yaygın olan INCO prosesiyle bozundurulmaktadır. Atık depolama alanlarına bozundurularak gönderilen atıklardaki siyanür seviyeleri ise içme suyunda bulunan siyanür limitlerinin çok altındadır. Bozundurulan siyanür yeni kompleksler oluşturduğundan bunların atık depolama tesisindeki oranları ve etkileri yok denecek kadar azalmaktadır.

Bazı başka proseslerde ise siyanürlü çözeltiler yığınlara verilip kapalı devre sistem içerisinde kalmaktadır.