Siyanür barajları veya siyanür havuzları yapılacak

0
571

Hiçbir madende siyanür barajı/havuzu bulunmamaktadır. Siyanür sıvı ise tankta, katı ise özel korumalı torba ve kutularda muhafaza edilmektedir. Tesislerde siyanür için bir baraj ya da havuz dizayn edilmemektedir. Siyanür depolanması ya da kullanıldıktan sonra deşarjı çok özel şartlarda ve yönetmeliklere göre yapılmaktadır. Siyanür barajı ya da havuzuyla ilgili bir uygulama dünyada hiçbir madende uygulanmamaktadır.

Burada kastedilen atık depolama tesisi ise siyanür bozundurulduktan sonra diğer atıklarla birlikte atık depolama tesisine gönderilir. Tesis dizaynı, gerek ÇED gerekse tesisteki siyanür yönetim raporlarında belirtilmektedir. Bu dizaynlar bölgenin yüz yıllık her tür aşırı yağış, deprem ve doğaüstü olayların modellenmesine göre testler sonucu yapılmaktadır. Bu nedenle bölgedeki beklenmeyen doğa olaylarına karşı dayanıklı ve emniyetli atık depolama tesisi dizayn edilmektedir.