Ormanlarımız talan ediliyor!

0
553

Maden üretimleri için verilen izin alanlarının toplamı, ülkemizde orman sayılan alanların sadece binde 2’sine denk gelmektedir. Ülke ekonomisi için zorunlu olan madencilik faaliyetlerinin yapılması esnasında zaman zaman orman sayılan alanlara denk gelen bu çalışmalar bittikten sonra ilgili alan yeniden ağaçlandırılmaktadır.

Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü’nün onayı ve izni alınmadan orman alanlarında hiç bir faaliyet gerçekleştirilememektedir. Orman alanlarında her türlü ağaç kesimi Orman
Genel Müdürlüğü’nün onayı ve izni ile orman teşkilatı yetkilileri tarafından gerçekleştirilir.