Madenlerimizi üretmemize izin verilmiyor!

0
205

Maden üretimimiz herhangi bir dış gücün kontrolünde değildir. Maden Kanunu’nun 4. Maddesine göre madenler Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hüküm ve tasarrufu altındadır. Yani madenler devletindir. Ülkemiz sınırları içerisinde bulunan her çeşit madenimizi Maden Kanunu çerçevesinde devlet kurumları ile devletten gerekli izinleri alan özel şirketler devlet adına üretmekte ve devlete Kanun’un öngördüğü payı vermektedirler.